Đề Xuất 5/2024 # Tình yêu giống như bệnh sởi. Mắc càng muộn, cơn bệnh càng dữ dội. – Love is like the measles. The older you get it, the worse the attack. # Top 3 Yêu Thích

Tình yêu giống như bệnh sởi. Mắc càng muộn, cơn bệnh càng dữ dội. – Love is like the measles. The older you get it, the worse the attack.

Tình yêu giống như bệnh sởi. Mắc càng muộn, cơn bệnh càng dữ dội. – Love is like the measles. The older you get it, the worse the attack.