Đề Xuất 7/2024 # Một trong những điều cao cả nhất trên thế gian này là sự thật trần trụi. – One of the sublimest things in the world is plain truth. # Top 2 Yêu Thích

Một trong những điều cao cả nhất trên thế gian này là sự thật trần trụi. – One of the sublimest things in the world is plain truth.

Một trong những điều cao cả nhất trên thế gian này là sự thật trần trụi. – One of the sublimest things in the world is plain truth.