Thịnh Hành 5/2024 # Tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu nhưng rất khó để dừng lại. – Love is like war easy to begin but very hard to stop. # Top 9 Yêu Thích

Tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu nhưng rất khó để dừng lại. – Love is like war easy to begin but very hard to stop.

Tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu nhưng rất khó để dừng lại. – Love is like war easy to begin but very hard to stop.