Thịnh Hành 6/2024 # Hãy sống như một trái dứa: “Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào. # Top 8 Yêu Thích

Hãy sống như một trái dứa: “Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào.

Hãy sống như một trái dứa: “Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào.