Thịnh Hành 6/2024 # Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, hãy ném lý luận đi. – When the fact doesn’t meet the theory then let go the theory. # Top 9 Yêu Thích

Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, hãy ném lý luận đi. – When the fact doesn’t meet the theory then let go the theory.

Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, hãy ném lý luận đi. – When the fact doesn’t meet the theory then let go the theory.