Phổ Biến 7/2024 # Cuộc sống có thể huy hoàng và choáng ngợp – đó là bi kịch. Không có cái đẹp, tình yêu hay nguy hiểm, sống hẳn sẽ thật dễ dàng. – Life can be magnificent and overwhelming – that is the whole tragedy. Without beauty, love, or danger it would almost be easy to live. # Top 7 Yêu Thích

Cuộc sống có thể huy hoàng và choáng ngợp – đó là bi kịch. Không có cái đẹp, tình yêu hay nguy hiểm, sống hẳn sẽ thật dễ dàng. – Life can be magnificent and overwhelming – that is the whole tragedy. Without beauty, love, or danger it would almost be easy to live.

Cuộc sống có thể huy hoàng và choáng ngợp – đó là bi kịch. Không có cái đẹp, tình yêu hay nguy hiểm, sống hẳn sẽ thật dễ dàng. – Life can be magnificent and overwhelming – that is the whole tragedy. Without beauty, love, or danger it would almost be easy to live.