Thịnh Hành 5/2024 # Khi ta biết tự mắng mình ngốc là lúc ta đã khôn thêm một chút. # Top 8 Yêu Thích

Khi ta biết tự mắng mình ngốc là lúc ta đã khôn thêm một chút.

Khi ta biết tự mắng mình ngốc là lúc ta đã khôn thêm một chút.