Phổ Biến 5/2024 # Lời cầu nguyện của ta được Chúa nghe thấy cũng dụng, nếu ta chỉ biết cầu nguyện mà không biết phấn đấu # Top 6 Yêu Thích

Lời cầu nguyện của ta được Chúa nghe thấy cũng dụng, nếu ta chỉ biết cầu nguyện mà không biết phấn đấu

Lời cầu nguyện của ta được Chúa nghe thấy cũng dụng, nếu ta chỉ biết cầu nguyện mà không biết phấn đấu