Thịnh Hành 7/2024 # Cha tôi dạy tôi rằng điều dễ dàng nhất để làm là bỏ thuốc lá. Ông nói, ‘Điều đó không mất nhiều tài năng để thực hiện.’ – My father taught me that the easiest thing to do was to quit. He’d say, ‘It doesn’t take any talent to do that.’ # Top 8 Yêu Thích

Cha tôi dạy tôi rằng điều dễ dàng nhất để làm là bỏ thuốc lá. Ông nói, ‘Điều đó không mất nhiều tài năng để thực hiện.’ – My father taught me that the easiest thing to do was to quit. He’d say, ‘It doesn’t take any talent to do that.’

Cha tôi dạy tôi rằng điều dễ dàng nhất để làm là bỏ thuốc lá. Ông nói, ‘Điều đó không mất nhiều tài năng để thực hiện.’ – My father taught me that the easiest thing to do was to quit. He’d say, ‘It doesn’t take any talent to do that.’