Thịnh Hành 6/2024 # Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười. – We cannot really love anyone with with whom we never laugh. # Top 8 Yêu Thích

Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười. – We cannot really love anyone with with whom we never laugh.

Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười. – We cannot really love anyone with with whom we never laugh.