Phổ Biến 7/2024 # Gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cả trong kế. – Tẩu vi thượng sách. # Top 7 Yêu Thích

Gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cả trong kế. – Tẩu vi thượng sách.

Gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cả trong kế. – Tẩu vi thượng sách.