Xu Hướng 5/2024 # Ai khen tất cả mọi người, người đó chẳng khen ai cả. – He who praises everybody, praises nobody. # Top 5 Yêu Thích

Ai khen tất cả mọi người, người đó chẳng khen ai cả. – He who praises everybody, praises nobody.

Ai khen tất cả mọi người, người đó chẳng khen ai cả. – He who praises everybody, praises nobody.