Xem Nhiều 6/2024 # Thật đáng tiếc cho những người không được sớm nếm trải thiên nhiên trong cuộc đời. – They are much to be pitied who have not been given a taste for nature early in life. # Top 1 Yêu Thích

Thật đáng tiếc cho những người không được sớm nếm trải thiên nhiên trong cuộc đời. – They are much to be pitied who have not been given a taste for nature early in life.

Thật đáng tiếc cho những người không được sớm nếm trải thiên nhiên trong cuộc đời. – They are much to be pitied who have not been given a taste for nature early in life.