Xu Hướng 5/2024 # Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp. – The heart’s memory eliminates the bad and magnifies the good. # Top 5 Yêu Thích

Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp. – The heart’s memory eliminates the bad and magnifies the good.

Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp. – The heart’s memory eliminates the bad and magnifies the good.