Xu Hướng 5/2024 # Tôi yêu sự im lặng. Nhưng tôi thường chỉ lắng nghe khi tôi đang ngủ. – I love silence. But I usually only listen to that when I’m sleeping. # Top 4 Yêu Thích

Tôi yêu sự im lặng. Nhưng tôi thường chỉ lắng nghe khi tôi đang ngủ. – I love silence. But I usually only listen to that when I’m sleeping.

Tôi yêu sự im lặng. Nhưng tôi thường chỉ lắng nghe khi tôi đang ngủ. – I love silence. But I usually only listen to that when I’m sleeping.