Đề Xuất 7/2024 # Vĩ nhân chẳng bao giờ quá chú trọng tới cách ăn mặc. – Great men are seldom over – scrupulous in the arrangement of their attire. # Top 2 Yêu Thích

Vĩ nhân chẳng bao giờ quá chú trọng tới cách ăn mặc. – Great men are seldom over – scrupulous in the arrangement of their attire.

Vĩ nhân chẳng bao giờ quá chú trọng tới cách ăn mặc. – Great men are seldom over – scrupulous in the arrangement of their attire.