Thịnh Hành 5/2024 # Đúng là một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chỉ khi bạn thấy người ta trông thật nực cười bạn mới nhận ra mình yêu họ tới mức nào. – It is a curious thought, but it is only when you see people looking ridiculous that you realize just how much you love them. # Top 9 Yêu Thích

Đúng là một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chỉ khi bạn thấy người ta trông thật nực cười bạn mới nhận ra mình yêu họ tới mức nào. – It is a curious thought, but it is only when you see people looking ridiculous that you realize just how much you love them.

Đúng là một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chỉ khi bạn thấy người ta trông thật nực cười bạn mới nhận ra mình yêu họ tới mức nào. – It is a curious thought, but it is only when you see people looking ridiculous that you realize just how much you love them.