Phổ Biến 6/2024 # Thà mạo hiểm cứu vớt một kẻ phạm tội còn hơn lên án một người vô tội. – Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent. # Top 6 Yêu Thích

Thà mạo hiểm cứu vớt một kẻ phạm tội còn hơn lên án một người vô tội. – Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent.

Thà mạo hiểm cứu vớt một kẻ phạm tội còn hơn lên án một người vô tội. – Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent.