Xu Hướng 5/2024 # Bạn là người hiểu được quá khứ của ta, tin tưởng vào tương lai của ta và chấp nhận ta như chính bản thân ta # Top 5 Yêu Thích

Bạn là người hiểu được quá khứ của ta, tin tưởng vào tương lai của ta và chấp nhận ta như chính bản thân ta

Bạn là người hiểu được quá khứ của ta, tin tưởng vào tương lai của ta và chấp nhận ta như chính bản thân ta