Xu Hướng 5/2024 # Cả thế giới ngập tràn thống khổ. Nó cũng ngập tràn chiến thắng. – All the world is full of suffering. It is also full of overcoming. # Top 5 Yêu Thích

Cả thế giới ngập tràn thống khổ. Nó cũng ngập tràn chiến thắng. – All the world is full of suffering. It is also full of overcoming.

Cả thế giới ngập tràn thống khổ. Nó cũng ngập tràn chiến thắng. – All the world is full of suffering. It is also full of overcoming.