Xem Nhiều 5/2024 # Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có bất mãn khiến người giàu nghèo khổ. – Content makes poor men rich discontent makes rich men poor. # Top 0 Yêu Thích

Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có bất mãn khiến người giàu nghèo khổ. – Content makes poor men rich discontent makes rich men poor.

Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có bất mãn khiến người giàu nghèo khổ. – Content makes poor men rich discontent makes rich men poor.