Đề Xuất 6/2024 # Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng. – We are born crying, live complaining, and die disappointed. # Top 3 Yêu Thích

Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng. – We are born crying, live complaining, and die disappointed.

Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng. – We are born crying, live complaining, and die disappointed.