Phổ Biến 6/2024 # Không có sự dối trá, nhân loại sẽ diệt vong vì tuyệt vọng và buồn chán. – Without lies humanity would perish of despair and boredom. # Top 6 Yêu Thích

Không có sự dối trá, nhân loại sẽ diệt vong vì tuyệt vọng và buồn chán. – Without lies humanity would perish of despair and boredom.

Không có sự dối trá, nhân loại sẽ diệt vong vì tuyệt vọng và buồn chán. – Without lies humanity would perish of despair and boredom.