Xu Hướng 7/2024 # Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái. – Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise. # Top 5 Yêu Thích

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái. – Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái. – Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.