Xu Hướng 6/2024 # Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống. – The tragedy of life is what dies inside a man while he lives. # Top 4 Yêu Thích

Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống. – The tragedy of life is what dies inside a man while he lives.

Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống. – The tragedy of life is what dies inside a man while he lives.