Thịnh Hành 7/2024 # Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế. – When the sword is once drawn, the passions of men observe no bounds of moderation. # Top 9 Yêu Thích

Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế. – When the sword is once drawn, the passions of men observe no bounds of moderation.

Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế. – When the sword is once drawn, the passions of men observe no bounds of moderation.