Phổ Biến 5/2024 # Tình yêu tìm được thì tốt, nhưng không kiếm mà được còn tốt hơn nhiều. – Love sought is good, but given unsought, is better. # Top 7 Yêu Thích

Tình yêu tìm được thì tốt, nhưng không kiếm mà được còn tốt hơn nhiều. – Love sought is good, but given unsought, is better.

Tình yêu tìm được thì tốt, nhưng không kiếm mà được còn tốt hơn nhiều. – Love sought is good, but given unsought, is better.