Xu Hướng 7/2024 # Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa. – Life is a tragedy when seen in close – up, but a comedy in long – shot. # Top 5 Yêu Thích

Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa. – Life is a tragedy when seen in close – up, but a comedy in long – shot.

Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa. – Life is a tragedy when seen in close – up, but a comedy in long – shot.