Xem Nhiều 6/2024 # Sự kiện chính trong cuộc đời là ngày mà chúng ta bắt gặp một khối óc khiến chúng ta kinh ngạc. – A chief event of life is the day in which we have encountered a mind that startled us. # Top 0 Yêu Thích

Sự kiện chính trong cuộc đời là ngày mà chúng ta bắt gặp một khối óc khiến chúng ta kinh ngạc. – A chief event of life is the day in which we have encountered a mind that startled us.

Sự kiện chính trong cuộc đời là ngày mà chúng ta bắt gặp một khối óc khiến chúng ta kinh ngạc. – A chief event of life is the day in which we have encountered a mind that startled us.