Thịnh Hành 5/2024 # “An eye for an eye” (Ăn miếng trả miếng) chỉ khiến cả thế giới mù thôi. – An eye for an eye only ends up making the whole world blind. # Top 9 Yêu Thích

“An eye for an eye” (Ăn miếng trả miếng) chỉ khiến cả thế giới mù thôi. – An eye for an eye only ends up making the whole world blind.

“An eye for an eye” (Ăn miếng trả miếng) chỉ khiến cả thế giới mù thôi. – An eye for an eye only ends up making the whole world blind.