Xem Nhiều 7/2024 # Công dụng vĩ đại của cuộc đời là sử dụng nó cho điều gì đó sẽ trường tồn hơn cả nó. – The great use of life is to spend it for something that will outlast it. # Top 1 Yêu Thích

Công dụng vĩ đại của cuộc đời là sử dụng nó cho điều gì đó sẽ trường tồn hơn cả nó. – The great use of life is to spend it for something that will outlast it.

Công dụng vĩ đại của cuộc đời là sử dụng nó cho điều gì đó sẽ trường tồn hơn cả nó. – The great use of life is to spend it for something that will outlast it.