Xu Hướng 5/2024 # Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường. – Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go. # Top 5 Yêu Thích

Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường. – Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go.

Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường. – Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go.