Đề Xuất 6/2024 # Thế giới càng suy đồi thì những hành động bình thường càng dễ được ca tụng. # Top 2 Yêu Thích

Thế giới càng suy đồi thì những hành động bình thường càng dễ được ca tụng.

Thế giới càng suy đồi thì những hành động bình thường càng dễ được ca tụng.