Xu Hướng 6/2024 # Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm. – Man approaches the unattainable truth through a succession of errors. # Top 5 Yêu Thích

Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm. – Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.

Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm. – Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.