Xu Hướng 6/2024 # Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi những người yêu ta và những người không chịu yêu ta. – Our lives are shaped by people who love us and people who refuse to love us. # Top 5 Yêu Thích

Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi những người yêu ta và những người không chịu yêu ta. – Our lives are shaped by people who love us and people who refuse to love us.

Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi những người yêu ta và những người không chịu yêu ta. – Our lives are shaped by people who love us and people who refuse to love us.