Thịnh Hành 5/2024 # Tôi không bao giờ muốn liên quan tới những người viết nhiều hơn những gì mình đã đọc. – I never desire to converse with a man who has written more than he has read. # Top 8 Yêu Thích

Tôi không bao giờ muốn liên quan tới những người viết nhiều hơn những gì mình đã đọc. – I never desire to converse with a man who has written more than he has read.

Tôi không bao giờ muốn liên quan tới những người viết nhiều hơn những gì mình đã đọc. – I never desire to converse with a man who has written more than he has read.