Đề Xuất 5/2024 # Chẳng có sự trần trụi nào khó chịu hơn sự thật trần trụi. – There are few nudities so objectionable as the naked truth. # Top 2 Yêu Thích

Chẳng có sự trần trụi nào khó chịu hơn sự thật trần trụi. – There are few nudities so objectionable as the naked truth.

Chẳng có sự trần trụi nào khó chịu hơn sự thật trần trụi. – There are few nudities so objectionable as the naked truth.