Thịnh Hành 5/2024 # Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết. – As men, we are all equal in the presence of death. # Top 9 Yêu Thích

Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết. – As men, we are all equal in the presence of death.

Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết. – As men, we are all equal in the presence of death.