Phổ Biến 7/2024 # Lời khen, cũng giống như vàng và kim cương, đáng quý vì nó hiếm. – Praise, like gold and diamonds, owes its value only to its scarcity. # Top 7 Yêu Thích

Lời khen, cũng giống như vàng và kim cương, đáng quý vì nó hiếm. – Praise, like gold and diamonds, owes its value only to its scarcity.

Lời khen, cũng giống như vàng và kim cương, đáng quý vì nó hiếm. – Praise, like gold and diamonds, owes its value only to its scarcity.