Thịnh Hành 7/2024 # Người thắng cuộc bền bỉ lập trình những điểm cộng kẻ thua cuộc ủ rũ khuếch đại những điểm trừ. – The winner persistently programs his pluses the loser mournfully magnifies his minuses. # Top 9 Yêu Thích

Người thắng cuộc bền bỉ lập trình những điểm cộng kẻ thua cuộc ủ rũ khuếch đại những điểm trừ. – The winner persistently programs his pluses the loser mournfully magnifies his minuses.

Người thắng cuộc bền bỉ lập trình những điểm cộng kẻ thua cuộc ủ rũ khuếch đại những điểm trừ. – The winner persistently programs his pluses the loser mournfully magnifies his minuses.