Xem Nhiều 6/2024 # Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng. – To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever. # Top 1 Yêu Thích

Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng. – To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever.

Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng. – To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever.