Xem Nhiều 7/2024 # Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta. – May we so love as never to have occasion to repent of our love! # Top 1 Yêu Thích

Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta. – May we so love as never to have occasion to repent of our love!

Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta. – May we so love as never to have occasion to repent of our love!