Đề Xuất 5/2024 # Hãy sống sao để những người mà ta từng ở cạnh về sau phải hối tiếc vì ta không còn ở bên cạnh họ nữa. # Top 2 Yêu Thích

Hãy sống sao để những người mà ta từng ở cạnh về sau phải hối tiếc vì ta không còn ở bên cạnh họ nữa.

Hãy sống sao để những người mà ta từng ở cạnh về sau phải hối tiếc vì ta không còn ở bên cạnh họ nữa.