Thịnh Hành 7/2024 # Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. Cái giá của sự tầm thường là thất vọng. # Top 9 Yêu Thích

Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. Cái giá của sự tầm thường là thất vọng.

Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. Cái giá của sự tầm thường là thất vọng.