Xu Hướng 7/2024 # Ngay cả người giàu cũng khao khát tình yêu, để được chăm sóc, để được mong ngóng, để có một ai đó gọi điện cho họ. – Even the rich are hungry for love, for being cared for, for being wanted, for having someone to call their own. # Top 5 Yêu Thích

Ngay cả người giàu cũng khao khát tình yêu, để được chăm sóc, để được mong ngóng, để có một ai đó gọi điện cho họ. – Even the rich are hungry for love, for being cared for, for being wanted, for having someone to call their own.

Ngay cả người giàu cũng khao khát tình yêu, để được chăm sóc, để được mong ngóng, để có một ai đó gọi điện cho họ. – Even the rich are hungry for love, for being cared for, for being wanted, for having someone to call their own.