Đề Xuất 5/2024 # Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi. – The most powerful symptom of love is a tenderness which becomes at times almost insupportable. # Top 2 Yêu Thích

Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi. – The most powerful symptom of love is a tenderness which becomes at times almost insupportable.

Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi. – The most powerful symptom of love is a tenderness which becomes at times almost insupportable.