Xu Hướng 5/2024 # Hãy nhớ tới tôi và cười, bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi và khóc. – Remember me and smile, for it’s better to forget than to remember me and cry. # Top 4 Yêu Thích

Hãy nhớ tới tôi và cười, bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi và khóc. – Remember me and smile, for it’s better to forget than to remember me and cry.

Hãy nhớ tới tôi và cười, bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi và khóc. – Remember me and smile, for it’s better to forget than to remember me and cry.