Thịnh Hành 5/2024 # Giản dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất mà còn là điều cao thượng nhất. # Top 9 Yêu Thích

Giản dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất mà còn là điều cao thượng nhất.

Giản dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất mà còn là điều cao thượng nhất.