Thịnh Hành 5/2024 # Kẻ hèn nhát gọi mình là thận trọng, người bủn xỉn gọi mình là tằn tiện. – Timidus se vocat cautum, parcum sordidus. # Top 8 Yêu Thích

Kẻ hèn nhát gọi mình là thận trọng, người bủn xỉn gọi mình là tằn tiện. – Timidus se vocat cautum, parcum sordidus.

Kẻ hèn nhát gọi mình là thận trọng, người bủn xỉn gọi mình là tằn tiện. – Timidus se vocat cautum, parcum sordidus.