Đề Xuất 5/2024 # Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì kiệt sức thay vì buồn chán. – I’ve got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. # Top 2 Yêu Thích

Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì kiệt sức thay vì buồn chán. – I’ve got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom.

Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì kiệt sức thay vì buồn chán. – I’ve got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom.